הספד לרב בקשי דורון

הלילה הלך לעולמו, קורבן למחלת הקורונה, הרב בקשי-דורון, שהיה 'הראשון לציון' בסוף המאה שעברה. קראתי היטב את ההספדים בטמקא ובמקומות אחרים שהספידו אותו מנהיגינו למיניהם מנפתלי בנט ועד אריה דרעי. איש חסד ונתינה, עמד בראש מהפכת הכשרות, ידען גדול, מנהיג רוחני של תנועת ש"ס. ואכן הדתיים והחרדים אבלים על לכתו של מנהיג, ולחילונים זה האיש עם הכובע המצחיק והשמלה, שקצת קשה להבחין בינו ובין אחרים שלבשו את הכובע המצחיק והשמלה. אני קצת מכיר את המנוח, לא באופן אישי אלא מפעילותו הציבורית, ומצאתי כי משני דברים מתעלמים ההספדים. האחד אולי מחמת 'אחרי מות קדושים אמור' והשני סתם כי רוצים להמשיך לשחק לכם בתודעה ולשעבד אותכם. אז כמובן שהראשון זה ההרשעה במרמה בנסיבות מחמירות. אבל באמת, היום זו תעודת כבוד לאיש ציבור. השני הוא תמיכתו בנישואים אזרחיים, וכאן בא הבלוג לעזרתכם בסקירה לעומק, ישר מעמודים 64-65 לתזה שלי לתואר שני. תחזיקו מעמד, כי זה קצת מסובך. ותיהנו כי זה פותח את הראש.

אז ככה – תמיד סיפרו לנו שהסיבה שאין בישראל נישואים אזרחיים היא החשש לשלמות העם. וכל זאת למה? אם אישה נישאת בנישואים אזרחיים, ומתגרשת בגירושין אזרחיים, ונישאת שוב ומולידה ילדים, אלו יהיו ממזרים. מהר מאוד לא יוכלו הרבנים לדעת מי מקרב האוכלוסייה שנישאת בנישואים אזרחיים הוא בחזקת ממזר ומי לא, ולכן המדינה תתחלק לשתי קבוצות – אלו שנישאים בנישואים אזרחיים ואלו שלא, ושומרי תורה ומצוות לא יוכלו להתחתן עם הקבוצה השנייה, ונמצא שהעם נחלק לשניים, ואוי ואבוי.

 כל מי שקצת קצת יחשוב, יגלה שהמדובר בשקר מטומטם, מהסיבה הפשוטה שנישואים אזרחיים וגירושים אזרחיים קיימים בחוץ לארץ כבר שנים רבות, ובנות ישראל הכשרות ככה לפעמים עושות את הדבר הנוראי הזה, והעם שלנו עודו מאוחד (זאת אומרת חוץ מזה שהאשכנזים שונאים את הספרדים ששונאים את האתיופים ששונאים את הרפורמים ששונאים את השמאלנים  ששונאים את המתנחלים ששונאים את הביביסטים חד גדיא חד גדיא) אבל זה ההסבר שנותנים לנו, ובגלל זה כולנו חייבים להירשם לנישואים ברבנות ולכפות על עצמנו דיני אישות פטריארכליים מתקופת האבן. אז רגע, הדתיים לא יודעים שזה שקר   מטומטם? יודעים באבוה. ויודעים גם שכפיית נישואים דתיים על אוכלוסייה חילונית היא דרך בטוחה ליצירת ממזרים. מכונת ממזרים של ממש. וכל זאת למה?

אישה דתיה, יהודיה כשרה, שעומדת תחת החופה, יודעת שלא משנה מה יקרה, עד שתקבל גט, או שבעלה יפגוש את בוראו, הוא האיש היחיד שאיתו תקיים יחסי מין. זאת אומרת, זו הכוונה המוצהרת. כולנו בני אדם, אחרת לא היו את הדינים הפטריארכליים האלה של הממזרים מלכתחילה, נכון? אבל היא יודעת מה יכול להתקבל בחברה שלה ומה לא. חילונית, לעומתה, יודעת שיש מגוון רחב של תרחישים בהם החברה שלה תקבל יחסי מין בעוד שהנישואים בתוקף, בלי גט ובלי הלוויה. ולא, לא הדבר הנוראי הזה שאתם חושבים. רוב הציבור החילוני לא ממש מתלהב מזה. יש המון אפשרויות חוץ מזה. למשל, והשכיח ביותר, חבר שצץ לפתע בתקופה שיכולה להיות כמה שנים בין הפרידה ובין הגט. או אם הבעל נכה או משותק – האם מישהו יאמר משהו לאישה המטופלת בבעל שנמצא בקומה בבית לווינשטיין, ומטפלת בו במסירות, אם תביא הבייתה חבר חדש? אני הייתי אומר מברוכ, וכמו פולניה שואל 'ומה ההורים שלו עושים?' אפשר לחשוב על עוד המון תרחישים מהסוג הזה. אז רוב הזוגות החילוניים שנישאים, לא ממש מתכוונים למה שהמוסד הזה מנסה להכתיב להם מבחינה דתית – בלעדיות של הבעל על המיניות של האישה לאורך כל תקופת הנישואים ולא משנה מה.

עכשיו בואו נלך צעד קדימה, וכאן תאמינו לי שזה נכון. ילד שנולד לאישה שהמתינה לגט ומצאה חבר חדש, ונוצר בתקופה שלפני שניתן הגט, הוא ממזר סופר דה לוכס, אסור לבוא בקהל ישראל עשרה דורות. ילד שנולד לאישה שנישאה בנישואיםאזרחיים, התגרשה בגירושין אזרחיים, והתחתנה שוב, הוא לכל היותר ספק ממזר, וגם כאן יש מיליון דרכים הלכתיות להכשיר אותו. אז אם אותה בחורה חילונית הייתה נישאת בנישואין אזרחיים, צאצאיה מהזיווגים שלאחר הבעל היו ספק ממזרים. מכיוון שכופים עליה נישואים דתיים, כל מה שיצא שם הוא ממזר מאה אחוז. נישואים דתיים הם הדרך היחידה ליצור ממזרים, וכפיית נישואים דתיים על אוכלוסייה חילונית זו מכונה משומנת ליצירת ממזרים. וזה מה שלישעיהו ליבוביץ היה לומר על זה בשנת 1975, בספר "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל":

"קשה לחשוב שהאישה שבא עליה איש על סמך רישום במשרד ממשלתי תהיה בחזקת מקודשת, לאחר שהללו גילו דעתם בפירוש שאינם מתכוונים לקידושין כדת משה וישראל. מצב זה, שמפחית את חשש הממזרות עד למינימום, יהיה בו שיפור עצום לעומת המצב של חוק הנישואין והגירושין הקיים, שאינו אלא חוק לריבוי ממזרים בישראל – שהרי איסור אשת-איש, החל על עובדות פיסיולוגיות שאינן נוגעות אלא לבעליהן, לא ניתן לביסוס מבחינה מוסרית או חברתית, ואינו אלא איסור דתי חמור; ולפיכך בחוגים רחבים של האוכלוסייה שנתערער בה תוקף החוק הדתי – ובכלל זה הרבה אנשים הגונים    מאד – אין הניאוף מוחזק איסור. נמצא שהכופים קידושין על הציבור שאינו מודה בקדושתם עוברים בצורה חמורה על 'לפני עיוור לא תיתן מכשול', ומתוך כפיית שמירה על איסור בעילת פנויה – שהעבירה עליו אינה עושה ממזר – הם מכשילים את הרבים באיסור מיתת בית דין."

אז תגידו, כן, אבל זה ליבוביץ, הוא היה שמאלני או משהו, לא? וכאן נכנס הרב בקשי דורון לתמונה. ואני לא יודע על המרמה והפרת האמונים, אבל מתוך כל הרבנים הראשיים והראשונים לציון, הוא גילה בנקודה הזו את היושר האינטלקטואלי הכי אמיץ. בשנת 2005 הוא פירסם מאמר בכתב עת שנקרא "תחומין" שנקרא "חוק נישואים וגירושים – היצא שכרו בהפסדו" ובו הוא מאמץ את נקודת הראות של ליבוביץ, וקורא להחלת נישואים אזרחיים בישראל.

בקשי-דורון קובע כי "חלק גדול מאלה שאינם שומרים תורה ומצוות אינם חוששים לאיסור אשת איש," ושואל – "מה נעשה לאחותנו המזלזלת באיסור אשת איש וחייבת להינשא על פי חוק נישואין וגירושין, והרבנות חייבת לחתן אותה ולהכשילה באיסורים? האם נשאיר לקדש את אלה רק לרבנים קלי דעת שאינם חוששים לאיסור?"

מסקנתו של בקשי-דורון היא כי יש מקום להנהגת נישואים אזרחיים במדינת ישראל. אך הדבר המעניין במאמר הוא כי הוא אינו יחיד במסקנה שהנהגת הנישואים הדתיים כחובה גם לאוכלוסייה שאינה שומרת מצוות היא 'שימת מכשול בעיני עיוור'. ישנה קבוצה משמעותית של רבנים, שכאשר הם משיאים זוגות שאינם שומרי מצוות הם דואגים לקדש אותם בעדים פסולים, כך שלנישואים לא יהיה תוקף מלכתחילה. בקשי-דורון תוקף מנהג זה, ומביא טעמים מעשיים והלכתיים לכך שהוא פסול ואין לנהוג בו, אך ברור גם כי המדובר במנהג רווח.

שימו לב למה שהוא מתריע עליו. עובדים עלינו בעיניים. מתחת לחופה שלושה. החתן והכלה, החילונים, שלא מתכוונים להיכנס למוסד שלא יאפשר להם יחסי מין עם כל אדם חוץ ממי שהם נישאים לו בשום נסיבות, ואם יקרה הדבר הלא טוב, פרידה, עגינות, אי כושר טרמינלי של בן הזוג, הם בהחלט מתכוונים למצוא זיווג אחר בעוד הנישואים בתוקף, והרב שיודע את זה, ולכן הוא מברך ברכה לבטלה, ודואג לשתול בתוך הטקס מנגנון השמדה עצמית שישמיד את הנישואים האלה עוד בטרם באו לעולם.

למנהג מסוג זה אין ולא יכול להיות כל הסבר הלכתי. בקשי-דורון מראה בבירור כי המדובר במנהג פסול מטעמים הלכתיים רבים – גניבת דעת, חילול השם וברכה לבטלה. נראה, אם כן, כי לדעת הממסד הרבני במדינת ישראל, הסדר העדה הדתית, לא רק שהוא אינו מחויב על פי ההלכה, אלא שהוא מביא לעימות אצל הרבנים בין החיוב להשיא את האוכלוסייה שאינה שומרת מצוות בטקס דתי במסגרת ההסדר, ובין הבנתם ההלכתית כי בכך הם מרבים ממזרים בישראל. סיפרו לכם משהו אחר? שיקרו לכם בלי בושה. הלילה הלך לעולמו אדם שאמר לנו את האמת. בואו נמשיך לומר את האמת הזו.

היה מסובך? יכול להיות. אבל אם אני לא הייתי כותב את זה, מי היה כותב את זה? אז תהיו ילדים טובים, ואל תצאו מהבית, ותשטפו ידיים כל הזמן, ותחזיקו מעמד, וניפגש שלמים ובריאים בצד השני של המגפה. יום נהדר לכולם.

.

11 מחשבות על “הספד לרב בקשי דורון

 1. כתבת – כולנו חייבים להירשם… וכופים. האם באמת זה לא רצונו של רוב העם לעבור את הטכס הזה? וכמה ממזרים נוצרים כל שנה במדינת ישראל? אבי גזונדט!

  אהבתי

  • אכן זה רצונו של כל העם, ואתה מאוד מדייק בזה. אם העם באמת היה רוצה, היו כאן נישואים אזרחיים. והכי חשוב – זיין געזונד!

   אהבתי

 2. גם אני מודה לך מאוד על המידע הזה. לא שממש יש בי הערכה לאנשים שזמנם מוקדש אך ורק לנושא אחד מתוך דחייה של כל נושא אחר, כי הוא מאיים על תרבותם, ולכן הבקשי-דורון פשוט זוכה ל|האלהה"בשל הקורונה, א-צדיק. חכה חכה מה יקרה אם הפליצמן או המטורלל קנייבסקי ילכו לעולמם. אפילו שרה תבוא להלוויה.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s