כבשים לגן העדן עיזים לגיהינום

אחת לשנה אני נעלב מרבני צה"ר. להיעלב מרבני צה"ר זה כמו ללטף חתול ולהתפלא שהוא שורט אותך. הם יודעים לגרגר מאוד יפה כשמלטפים אותם, אבל זה בסך הכל חתולים. יצורים אנוכיים ומרושעים מטבעם. רבני צה"ר הם לא אנוכיים ומרושעים מטבעם, הם בסך הכל רבנים אורתודוכסיים ויש גבול למה שאפשר לצפות מהסוג המסוים הזה.

אז הם שוב לא רוצים לעשות תיקון שבועות עם רפורמים וקונסרבטיבים. אמאל'ה. מוישה לא רוצה לשחק איתי. מה שמצחיק זה שאותו תיקון מתיימר לייצג את 'מגוון הגוונים בפסיפס הזהות הישראלית' או משהו כזה. זה קצת מזכיר לי את הפלורליזם האשחרי המפורסם הנעצר בשער הצהוב שעיקרו סובלנות מופלגת לכל דעה, תהא אשר תהא, ובלבד שתהא זהה לדעתי.

אבל לזה יש להם הסבר נהדר – אנחנו מוכנים לשבת וללמוד תורה עם כל יהודי. מה לעשות שרפורמים וקונסרבטיבים אינם יהודים? ונמצא גם מי שניסח את זה לא רע ב-NRG.במאמר שאומר – הרפורמים והקונסרבטיבים בני דת אחרת. גם כאן אני לא מתווכח. הפוסט הזה יכול להיות מוקדש אם לדיון תיאולוגי עמוק (ולזה, חברים, איני מסוגל. כל רב צה"ר יכול להוריד אותי אל הרצפה בתיאולוגיה) אם לדיון היסטורי בדבר הדומה והשונה בין הקראים והרפורמים, או לדיון סוציולוגי בשאלה האם הרפורמה בארצות הברית היא 'הרס' כדבר המאמר, או שהיא הדבר היחיד המחזיק את יהודי ארצות הברית, ברובם, במסגרת יהודית. ועד כמה עמוק הקרע בין הרפורמים והאורתודוכסים מעבר לקרעים בין סוגים שונים של אורתודכסים כמו ליטאים וחסידי חב"ד, כמאמר הרב ש"ך זצוקלל"ה נבג"מ עזה"ה (זכר צדיק וקדוש לעולם ולעולמי העולמים, נשמתו בגנזי מרום, עזית הכלבה הצנחנית) – מכל הכתות בעולם הקרובה ביותר ליהדות היא חב"ד. וכמו שדרויאנוב אמר – כל יהודי צריך שיהיו לו שני בתי כנסת. האחד בו הוא מתפלל, והשני בו לא תדרוך כף רגלו. אבל לא אלך לשם.

אני מסכים איתו, אנחנו לא יהודים. אנחנו כמו הקראים, והבייתוסים, והצדוקים (הוא שכח את הפרנקיסטים, שם היה הכי כיף מבחינת הסקס הפרוע, אבל נסלח לו). דת חדשה שהורסת מבפנים את עם ישראל ומנתקת את הקשר של העם עם בורא עולם. אז תעזבו אותנו לעניינינו.

כי אם אנחנו עדה דתית – מגיע לנו בית דין של עדה דתית. אבל משום מה ממשיכים להכריח אותנו להסדיר את העניינים שלנו בנוגע לנישואים וגירושים בבתי הכנסת של האורתודוכסים. שם אין איש שמטיל ספק ביהדותנו, וגוררים אותנו לשם בעל כורחנו.

רגע, לא? אם אנחנו כל כך רעים, והרסנים, למה להתעקש ולהסדיר את חיי האישות (הפרועים. אין כמו קונסרבטיביות. ייגר אחד והן זורמות לכיוונים שלא ייאמנו. רפורמית בכלל משתוללת איך שהיא שומעת את הפקק של הבירה נפתח) שלנו בבתי הדין המוסריים כל כך שלכם? תנו לנו בית דין משלנו. ואם כבר אז גם לקראים. גם להם מגיע. היה להם בזמן התורכים, והבריטים לקחו את זה מהם, ומאז אתם מתעקשים לעשות להם את המוות ולדון בעניינים שלהם בניגוד לאמונה שלהם.

רגע, רגע, רגע! אבל זה יהיה פילוג בעם ישראל! אם נאמר הילד של הרפורמים לא ירצה להיות רפורמי ויחזור למורשת ישראל סבא אז אף אורתודוכסית אמיתית לא תרצה להתחתן איתו כי הוא יהיה חשוד בממזרות. אז כאן אני אומר – ממזרות היא תוצר של נישואים כדת משה וישראל. כאילו עם רב עבדקן שמקבל מעטפה עם דולרים, וממלמל את מה שהוא צריך למלמל וטקס שבו הבעל קונה את האישה כאילו הייתה חפץ. כל דבר אחר זה כאילו, וכאילו לא יוצר ממזר. תחליטו – אם מה שרבה רפורמית עושה זה בסדר וזה נישואים – תנו לנו בית דין. אם זה לא בסדר – תעזבו אותנו באמא שלכם. זה לא יוצר ממזרים. זה סתם השתוללות יצרים פרועה. רפורמים, קונסרבטיבים וחילונים ידועים בזה. עניין שלנו.

הסיבה האמיתית שבגללה אנחנו לא מקבלים בית דין רפורמי, היא כי כשזה יקרה אף אחד לא ירצה בחתונה של צה"ר. נכון, הרב ממלמל עברית יותר ברורה, ויש כל מיני צ'ופרים, והוא לא נראה ונשמע כאילו הרגע יצא מהשטעטל, ויש כמות אדירה של מתק שפתיים, אבל בבסיס זה אותו דבר, ואם הזוג חלילה מתגרש, הוא עובר דרך בית הדין הרבני, שם יש הרבה פחות צה"ר. כמובן שאף אחד לא אוהב לחשוב בחתונה על נקודת היציאה, אבל ברגע שיתנסו בדבר הזה שנקרא 'חתונה רפורמית', ויהיה גם בית דין רפורמי לגירושין, נשבור את השוק. זה די בטוח.

טוב. אני את תיקון שבועות שלי עושה עם פלורליסטים אמיתיים (רפורמים, אורתודוכסים, קהילת הלימוד החילונית) בכרמיאל. ב-23.5 בעשר. יש שני מוקדים – יש הרצאות בבית הכנסת של קהילת הכרם בכרמיאל, ואני מדבר אל מול כיסאות הפלסטיק באולם הריקודים בנעמ"ת  בואו בהמוניכם. אני כמובן מדבר על המילט, אבל אם לא הייתי מדבר על המילט, הייתי  מסביר לקהל את התגלית הדתית החשובה שנגלתה לי – כבשים לגן העדן, עיזים לגיהינום!